Bilder från resan till Belgien och Holland april/maj 2009

Dvärg Brahma, gul blå columbia.