Bilder från resan till Belgien och Holland april/maj 2009

Stor Brahma, Svart guldbröstad.