Bilder från resan till Belgien och Holland april/maj 2009

Dvärg Brahma, Svart guldbröstad.